Policy

Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring (GDPR)

1. Allmänt

Vi på UTMAB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Umeå Terräng och Motor AB, med org. nr 556809-6969 och postadress Kummelvägen 1, 90137 Umeå ( i denna policy kallad UTMAB) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när UTMAB tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med UTMAB, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det UTMABs ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

UTMAB samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp, använder våra tjänster och i samband med att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

Kontaktuppgifter såsom namn, titel och attesträttighet, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.

Ålder

Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades eller ändras.

Kundval avseende inställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden

Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.

Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik.

Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.

Finansiell information såsom kreditupplysningar.

Korrespondens och annan information om supportärenden såsom ljudinspelningar av samtal, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.

Användargenererade data om din interaktion med UTMAB marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, svar på enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till och deltagit på samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Beteende och/eller preferenser såsom deltagande i event, recensioner av kundupplevelsen hos UTMAB och aktivitetsmönster i butik för att utvärdera misstanke om brott.

Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag samt anmälan till och utvärdering av event eller andra marknadsföringsåtgärder inklusive hälsodata såsom uppgift om allergier.

Videoinspelningar från kamerabevakning i våra butiker.

4. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

4.1 UTMAB samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker UTMABs hemsida, deltar vid våra events, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig och när du på annat sätt har kontakt med UTMAB och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med UTMAB och för att UTMAB ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.

4.2 Om du är innehavare av ett UTMAB konto samlar UTMAB även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik, ditt beteende på UTMABs webbplats, dina kundval för att ta emot marknadskommunikation och vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka vår webbutik samt genom att läsa eller klicka på länkar i våra digitala utskick.

4.3 Utöver de uppgifter som UTMAB samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register via tredje parts tjänster för adressuppdatering, för att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker. Vi hämtar även information i marknadsföringssyfte från sociala medier.

4.4 UTMAB samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i UTMABs cookiepolicy.

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

UTMAB samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

a) Hantera beställningar och köp

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.

Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt UTMABs allmänna försäljningsvillkor. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.

b) Tillhandahålla och hantera UTMAB konto

Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, säkerställa din identitet, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, hantera dina inställningar för marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik.

Läs mer om registrering av UTMAB konto i Villkoren för UTMAB konto. Insamlingen av uppgifter som vi gör för att kunna tillhandahålla och administrera ditt konto krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Villkoren för UTMAB konto. Om uppgifterna inte lämnas kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig registrering av konto eller avsluta kontot.

c) Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse av vår webbutik till dig som har UTMABkonto

Vi på UTMAB vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post, sms/mms och telefon med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer, inbjudningar till events och annan information som vi tror är relevant för dig samt påminna om övergivna digitala varukorgar. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som UTMAB samlar in såsom ålder, bostadsort, orderhistorik och användargenererade data.

Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation efter dina personliga egenskaper samt hur du avböjer personliga erbjudanden i Villkoren för UTMAB konto. Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt dessa villkor. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall begränsa vissa förmåner och andra fördelar som är kopplade till ditt konto.

d) Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse när vi kommunicerar med dig som inte har UTMAB konto

Vi på UTMAB vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post, sms/mms och telefon med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer, inbjudningar till events och annan information som vi tror är relevant för dig. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som UTMAB samlar in såsom ålder, bostadsort, orderhistorik och användargenererade data.

Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation efter dina personliga egenskaper samt hur du avböjer personliga erbjudanden. Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet sker på basis av samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas genom att kontakta oss på maria@utmab.se.

e) Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per post, e-post, sms/mms och telefon informera dig om och marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som UTMAB koncernen säljer, visa rekommendationer, påminna om övergivna digitala varukorgar samt bjuda in till events, tävlingar och marknads- och kundnöjdhetsundersökningar.

f) Genomföra och hantera deltagande i event, tävlingar och andra marknadsföringsåtgärder

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar åtgärder för att t.ex. identifiera deltagare, kommunicera med deltagare i en tävling samt utse vinnare och förmedla vinster, kontrollera deltagares ålder samt kommunicera med deltagare innan och efter ett event (såsom bekräftelser på anmälningar, påminnelser och utvärderingar). Observera att information om att du har deltagit i events omfattas av kategorin användargenererade data som behandlas för andra ändamål.

g) Hantera ärenden som kommer in till UTMABs kundtjänst eller andra supportfunktioner

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar UTMABs aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att UTMAB ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information om produktlarm och produktåterkallelser (t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig produkt) och skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som UTMAB samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra rättsliga förpliktelser.

i) Förhindra missbruk av UTMAB konton och förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet samt att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk

Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker bland annat för att förhindra missbruk av UTMAB konton samt förebygga och utreda misstanke om stöld och bedrägeri. I våra fysiska butiker har vi därför kameraövervakning och när du vill betala för varor på faktura genomför vi därför en bedrägerikontroll där vi analyserar vilka produkter du vill köpa, leveransadress, värdet av produkterna, m.m. Vi flaggar handlingsmönster som ofta förekommer i samband med bedrägerier och därefter genomförs en manuell prövning för att undersöka risken att det kan vara fråga om ett bedrägeriförsök. Misstänkta brott och försök till brott kan komma att polisanmälas.

j) Utvärdera, utveckla och förbättra UTMABs tjänster, produkter och system för våra kunder generellt

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbutik och andra tjänster mer användarvänliga, utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra vårt kunderbjudande (t.ex. utveckling av tjänster och produkter), ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. för att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser), utveckla och förbättra företagets sortiment och resurseffektivitet samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten, ta fram statistik för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar och köp, automatiskt arkivera beteenden som senare kan behöva granskas av säkerhetsskäl samt ge kunder möjlighet att påverka det sortiment som UTMAB tillhandahåller. För att kunna uppfylla detta ändamål utför UTMAB generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, enhetsinformation, orderhistorik, betalningshistorik, geografisk ort och enskilda kunders feedback.

6. Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att UTMAB ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

a) Rättslig förpliktelse

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av UTMAB, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

b) Avtalsförpliktelser

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som är innehavare av ett UTMAB konto har du, genom att acceptera Villkoren för UTMAB konto, ingått ett avtal med UTMAB som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till UTMAB kontot, t.ex. analys av dina personliga egenskaper för att ge dig personligt anpassade förmåner och erbjudanden. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt UTMABs allmänna försäljningsvillkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att UTMAB registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten samt att vi gör en kreditupplysning om du väljer faktura som betalningssätt så vi kan säkerställa din betalningsförmåga.

c) Berättigat intresse

Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att UTMAB bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av UTMAB konto samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer UTMAB även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

d) Samtycke

Denna grund innebär att vi behandlar dina personuppgifter när du lämnat ditt uttryckliga samtycke till vår behandling. Exempelvis inhämtar UTMAB ditt samtycke till att behandla personuppgifter om allergier vid beställning av mat inför event. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

7.1 Dustin kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan UTMAB komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

7.2 UTMAB sparar personuppgifter kopplade till ditt UTMAB konto så länge du är aktiv genom att interagera med UTMAB på olika sätt. Om du har varit inaktiv under en viss period kommer UTMAB kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla UTMAB kontot och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet raderas. Läs mer om detta och hur vi definierar inaktiva kunder i Villkoren för UTMAB konto.

8. Översikt av vår personuppgiftsbehandling

Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål, vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

Ändamål         Laglig grund    Kategorier av personuppgifter                     Lagringstid

För att kunna hantera dina beställningar och köp               Avtalsförpliktelser enligt UTMABs allmänna försäljningsvillkor  

Kontaktuppgifter

Kontoinformation

Identifikationsnummer

Orderinformation

Betalningsuppgifter

Finansiell information

Fem år efter att din beställning är betald och levererad, alternativt så länge en reklamation av en defekt produkt inte har avslutats. Om garantiperioden för köpt produkt eller tjänst är längre, efter att den perioden har löpt ut eller så länge ett garantianspråk pågår.

För att tillhandahålla och hantera ditt UTMAB konto Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för UTMAB konto          

Kontaktuppgifter

Kontoinformation

Identifikationsnummer

Orderinformation

Betalningsuppgifter

Användargenererade data

Kundval

Så länge du har ett UTMAB konto eller så länge ett rättsligt anspråk föreligger.

För att lämna personligt anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personligt anpassad upplevelse av vår webbutik till dig som har UTMAB konto Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för UTMAB konto         

Kontaktuppgifter

Ålder

Kontoinformation

Orderinformation

Betalningsuppgifter

Användargenererade data

Kundval

Anställning eller medlemskap som berättigar till förmåner

Så länge du har ett Dustinkonto eller så länge ett rättsligt anspråk föreligger.

Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse när vi kommunicerar med dig som inte har UTMAB konto   Samtycke      

Kontaktuppgifter

Ålder

Användargenererade data

Två år efter att du senast klickat på en länk i vår kommunikation till dig.

För att lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster      Berättigat intresse                

Kontaktuppgifter

Kontoinformation

Ålder

Orderinformation

Användargenererade data

Kundval

Två år efter att du senast klickat på en länk i vår kommunikation till dig eller så länge ett rättsligt anspråk föreligger.

För att genomföra och hantera deltagande i event, tävlingar och andra marknadsföringsåtgärder           Berättigat intresse

Samtycke (avseende allergi vid beställning av mat)           

Kontaktuppgifter

Kontoinformation

Identifikationsnummer

Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag, anmälan och utvärdering

Allergi vid beställning av mat

Ett år efter att eventet eller tävlingen avslutats eller så länge ett rättsligt anspråk föreligger.

För att hantera ärenden som kommer in till kundtjänst och andra supportfunktioner         Avtalsförpliktelse enligt Villkoren för UTMAB konto för dig som är kontoinnehavare

Berättigat intresse för dig som inte är innehavare av UTMAB konto          

Kontaktuppgifter

Kontoinformation

Identifikationsnummer

Orderinformation

Betalningsuppgifter

Användargenererade data

Anställning eller medlemskap som berättigar till förmåner

Korrespondens och annan information om supportärenden

Fem år efter den senaste kontakten i ärendet, alternativt så länge en reklamation av en defekt produkt inte har avslutats. Om garantiperioden för produkt eller tjänst som ärendet avser är längre än fem år, efter att garantiperioden har löpt ut eller så länge ett garantianspråk pågår.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom krav i bokföringslagen, produktansvar samt skydd av dina personuppgifter i våra system    Rättlig förpliktelse                

Kontaktuppgifter

Kontoinformation

Identifikationsnummer

Orderinformation

Betalningsuppgifter

Korrespondens och annan information om supportärenden

Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut eller så länge ett rättsligt anspråk föreligger.

För att förhindra missbruk av UTMAB konton och förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet samt att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk                Berättigat intresse                

Kontaktuppgifter

Kontoinformation

Identifikationsnummer

Orderinformation

Betalningsuppgifter

Användargenererade data

Beteende och/eller preferenser

Videoinspelningar från våra butiker

Under tiden som nödvändiga kontroller utförs. Om behandlingen leder till polisanmälan kommer uppgifterna att sparas så länge det krävs för att fullfölja anmälan och fastställa, försvara eller göra gällande det rättsliga anspråket.

Videoinspelningar från våra butiker sparas i 8 veckor.

För att utvärdera, utveckla och förbättra UTMABs tjänster, produkter och system för våra kunder generellt   Berättigat intresse             

Kontaktuppgifter

Kontoinformation

Ålder

Orderinformation

Betalningsinformation

Användargenererade data

Beteende och/eller preferenser

Kundval

Korrespondens och annan information om supportärenden

Så länge du har ett UTMAB konto för dig som är kontoinnehavare. Fem år efter att du senast interagerat med UTMAB om du inte är innehavare av UTMAB konto, t.ex. besökt vår hemsida, loggat in på tidigare UTMAB konto eller klickat på en länk i vår kommunikation till dig eller så länge ett rättsligt anspråk föreligger.

9. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

9.1 UTMAB kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till UTMAB, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom Santander.

9.2 UTMAB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att UTMAB ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp samt ditt UTMAB konto och tjänsterna kopplade till ditt kontoinnehav. De uppgifter som lämnas ut är identifikationsnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.

Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter, användargenererade data och videoinspelningar baserat på rättslig förpliktelse som åligger UTMAB eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

9.4 Om du lägger en beställning eller genomför köp från UTMAB kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

Leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter och tjänster som UTMAB säljer som bland annat tillhandahåller produkterna och tjänsterna samt hjälper oss med supporttjänster såsom underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.

Försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringar för vissa av våra produkter och tjänster. Uppgifterna som lämnas ut när du valt att teckna en försäkring är kontaktuppgifter och orderinformation.

Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer och betalningsuppgifter.

Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är identifikationsnummer.

Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att UTMAB får betalt för levererade produkter och tjänster inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, orderinformation och betalningsuppgifter.

10. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Utmab kommer att hantera dina personuppgifter inom sverige.

11. Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

11.1 UTMAB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

a) Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Vi på UTMAB vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Detta omfattar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av. Registerutdraget är kostnadsfritt men vid upprepade förfrågningar har UTMAB rätt att ta ut en administrativ avgift om 100 kr.

b) Rätt till rättelse av dina personuppgifter

UTMAB är mån om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c) Rätt till radering av dina personuppgifter

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att UTMAB tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som UTMAB omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som UTMAB har gjort och det saknas berättigat intresse för UTMAB eller tredje part som väger tyngre (se nedan avsnitt f) för information om rätten att invända). Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att UTMAB ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

d) Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som UTMAB utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas. Vid begränsning av behandling ska personuppgifter bara behandlas, med undantag för lagring, när följande föreligger:

Den registrerade har gett samtycke till behandling

UTMAB behöver utöva eller skydda sig mot rättsliga anspråk

För att skydda fri- och rättigheter av en annan registrerad eller juridisk person

För skäl av allmän vikt för Europeiska unionen eller medlemsland

Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

12. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. UTMAB har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom UTMAB som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

13. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

13.1 Den senast uppdaterade versionen av UTMABs integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

13.2 UTMAB har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på UTMABs webbplats. Dessutom kommer du att informeras om att integritetspolicyn har ändrats nästa gång du loggar in på ditt UTMAB konto. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt  UTMAB konto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

14. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

Vänligen kontakta oss på 090-144030 eller skicka e-post till info@utmab.se

Försäljningsvillkor

Versionen gäller från och med den 13 november 2019

Som konsument som handlar hos UTMAB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

1. Tillämplighet

UTMABs Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument gäller från och med ovan angivet datum.

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på UTMABs webbsida utgör UTMABs ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på UTMABs webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Generell information om produkterna på UTMABs webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. UTMAB hänvisar till produktmanualen, alternativt till respektive tillverkare för mer information.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på UTMABs webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och inkluderar moms. Mellan UTMABs och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

4. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på UTMABs webbsida innebär ett betalningsansvar.

Betalning kan erläggas med kontokort utfärdat i Sverige eller genom direktbetalning via internetbank via Swedbank, Handelsbanken, Nordea eller SEB. Som kund kan du även välja betalning mot faktura eller delbetalning/konto. Sådan betalning administreras av Ecster som i dessa fall ansvarar för kreditbedömning, avisering och mottagande av betalning. Dustin home förbehåller sig rätten att inte i samtliga fall erbjuda alla betalsätt. Vid betalning via faktura/delbetalning kan en kreditprövning komma att göras.

Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt Ecsters villkor för faktura och delbetalning/konto.

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos UTMAB.se accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din beställning” via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från UTMABs lager, erhåller du via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”.

6. Ändring/avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos UTMABs  dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per telefon till orderavdelningen på 090-144030 eller per e-post: maria@utmab.se. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas UTMABs per e-post till maria@utmab.se. Om ordern har hunnit expedieras av UTMABs kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 313 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader UTMAB haft med anledning av avbeställningen.

7. Leverans

En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 16.00 en vardag expedieras i regel samma dag.

Leveranstid som anges till 2-7 dagar i webbutiken innebär att UTMAB normalt kan skicka varan inom 1-2 dagar efter beställning. Lagerstatus ”Beställningsvara” innebär att varan kan ha en längre leveranstid. Om en leverans är försenad meddelar UTMAB dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att kontakta UTMAB på 090-144030 eller mail maria@utmab.se.

Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset.

Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut.

Leverans kan endast ske inom Sverige.

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr (inklusive moms) för att täcka UTMAB kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

8. Ångerrätt

Vid köp av varor från UTMAB har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till UTMAB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta UTMAB, företrädesvis via mitt konto/orderhistorik på UTMABs webbsida

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till UTMAB inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till UTMAB.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att UTMAB inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta UTMAB för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

9. Öppet köp

För varor ur UTMABs ordinarie sortiment accepterar UTMAB retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 14 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd.

10. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta UTMAB. Reklamation får inte ske senare än 1 år efter mottagandet av en vara.

För att reklamera en vara så måste du ta med dig varan och giltigt kvitto in till butiken.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar UTMAB dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader). Återbetalning sker så snart som möjligt och inte senare än inom 14 dagar från det att UTMAB tagit emot varan från dig och konstaterat att du haft rätt att reklamera ditt köp.

UTMAB kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka UTMABs kostnader för returen.

11. Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av PostNord godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit UTMAB tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.

Vid retur med av UTMAB utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med UTMAB avseende ångerrätt) står UTMAB risken för varan från det att du lämnar den på posten.

Returer skickas till följande adress:

Umeå Terräng och Motor AB

Kummelvägen 1

91597 Umeå

12. Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till UTMAB på 090-144030. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till UTMAB enligt ovan.

13. Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av UTMAB direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

UTMAB lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

14. Ansvar för fel

UTMAB ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

15. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har UTMAB rätt att hänvisa dig till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare och i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. UTMAB kan inte tillhandahålla support på produkter.

16. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på UTMAB webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela UTMAB eller byta ut ditt lösenord.

17. Personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av UTMAB integritetspolicy.

18. Immateriella rättigheter

Innehållet på UTMABs webbsida ägs av UTMABs. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från UTMAB.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av UTMAB.

19. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på UTMABs webbsida möjliggör för besökare att lämna UTMABs webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av UTMAB och UTMAB bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. UTMAB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från UTMAB av aktuell webbsida.

20. Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). UTMAB har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

21. Övrigt

UTMAB kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför UTMAB:s kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

UTMAB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på UTMABs webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. UTMAB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

22. Konsumentklagomål

Om din UTMAB  produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta UTMAB. Du når vår kundservice på telefonnummer 090-144030, via chattfunktionen på facebook messenger eller genom email maria(at)utmab.se.

23. Kontakta oss

Umeå Terräng och Motor AB

Kummelvägen 1

91597 Umeå

Order, leverans, betalning och garantier.

Leveransinformation

Beställningar gjorda före klockan 16.00 packas och skickas vanligen samma eller nästkommande helgfria vardag förutsatt att varorna finns i lager samt betalning eller kreditkoll godkänts.

Eftersom vi anpassar leveranssätt efter paketets vikt och förutsättningar kan vi i vissa fall använda ett annat leveranssätt än det du valt vid beställningen.

Leverans till ombud nära dig sker vanligen inom 2-7 vardagar.

Eller hämta själv i vår butik på kummelvägen 1 i umeå.

Fraktinformation

Frakt tillkommer på samtliga beställningar om ingat annat anges.

Grundavgiften för frakt via schenker är 150 kr upphämtning hos oss på kummelvägen 1 är gratis!

Betalningsinformation

Priserna på UTMABs hemsida uppdateras i realtid och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan. UTMAB äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan UTMAB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Försäljning sker mot Mastercard och Visa utfärdat i EU, swish, delbetalning eller faktura.

Leverans sker endast inom Sverige. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr inklusive moms för att täcka UTMABs kostnader för frakt och administration.

Orderläggning

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som ordererkännande via e-post. Mottagningsbekräftelsen utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från UTMABs lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg samt faktura.

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger UTMABs rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Dela upp betalningen Genom ett samarbete med Ecster (handelsbanken) kan vi erbjuda dig möjligheten att dela upp din betalning. Givetvis kan du när som helst under delbetalningstiden betala hela den kvarvarande skulden.

När du väljer att dela upp betalningen av ditt köp och bekräftar din order görs din ansökan om delbetalning. Du får genast besked om din ansökan beviljats och vi kan behandla din order omgående. Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du gå tillbaka till kassan och välja ett annat betalsätt.

Delbetala

Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad.

Handla nu – betala i slutet av nästkommande månad

En administrativ avgift om 29 kr, oavsett antalet köp

Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång

Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*

Möjlighet till delbetalning

En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Garantier och service

Vid garanti/reklamationsärenden följer vi det beslut som fattas av tillverkaren av den aktuella produkten avseende reklamationshantering. Om den produkt ni köpt av oss har service intervaller, skall dessa följas för att garantier skall gälla. garanti gäller ej normalt slitage samt fel som uppstår på grund av vårdslöshet eller fel användning av produkten.

Din faktura/kvitto är ditt garantibevis.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel. Gäller det handhavandefel debiterar vi dig rep-kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv.

Leveranser

Vi gör allt vi kan för att skicka iväg din beställning samma dag du beställer!

Beräknad leveranstid 1-10 dagar.

Vi förbehåller oss rätten att rest notera order för senare leverans om varan är tillfälligt slut.

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom E-mail.

Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Vid returnering av vara återbetalas köpe beloppet minus fraktkostnaden och hanteringskostnad för närvarande 250:-. För ev. felexpediering eller reklamation återbetalar vi även fraktkostnaden.

Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.

Hemsidan

Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Villkor för Utmab konto

1. Allmänt

1.1 Utmab konto är vårt sätt att erbjuda personliga erbjudanden, god service och förenklad administration för våra kunder. Utmab kontot är kopplat till en personlig inloggningsfunktion via vår webbplats som du själv skapar som innebär att du bland annat kan spara favoriter och se dina tidigare köp. Som inloggad får du även åtkomst till Mina sidor där du kan administrera inställningarna för ditt konto.

1.2 För att registrera dig som kontoinnehavare hos oss behöver du godkänna villkor för Utmab konto.

2. Registrering av Utmab konto

2.1 Att vara innehavare av ett Utmab konto är kostnadsfritt. För att bli kontoinnehavare hos Utmab måste du ha fyllt 18 år samt ha en e-postadress och en fast postadress. Både privatpersoner och företag kan inneha Utmab konto. För företag avser begreppet ”kontoinnehavare” såväl företaget som dess representanter.

2.2 Utmab kontot är personligt kan inte överlåtas till annan privatperson eller annat företag. Du ansvarar för de köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter. Genom att godkänna dessa villkor åtar du dig därför att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ansvarar för att se till att ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett säkert sätt så obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om du misstänker att obehörig känner till ditt lösenord ska du omgående ändra lösenord och anmäla din misstanke till Utmab.

2.3 Som kontoinnehavare ansvarar du för att de uppgifter du lämnat är korrekta och fullständigt ifyllda. Vid ändring av dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer eller adress, åtar du dig att genast meddela Utmab korrekta uppgifter.

2.4 Du blir kontoinnehavare av ett Utmab konto när du har godkänt dessa villkor och registrerats i Utmab s system samt Utmab kontot har öppnats via Utmab s webbplats. Som bekräftelse på att registreringen har fullföljts kommer Utmab att skicka en bekräftelse per e-post till den adress som du angett.

2.5 Som kontoinnehavare är du skyldig att ta del av innehållet i villkoren för Utmab konto och eventuella ändringar av villkoren.

3. Behandling av personuppgifter

När du registrerar dig som kontoinnehavare kommer Utmab att behandla personuppgifter om dig. Umeå Terräng och Motor AB, med org. nr 556809-6969 och postadress Kummelvägen 1, 91597 Umeå är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen sker enligt Utmab s integritetspolicy som utförligt beskriver hur vi samlar in, använder, sparar och delar din personliga information.

4. Personligt anpassade förmåner, erbjudanden och kommunikation

4.1 När du registrerar dig för Utmab konto i samband med att du genomför ett köp hos oss lämnar du bland annat din postadress, e-postadress och telefonnummer. Dessa kontaktuppgifter använder Utmab för att informera om ditt kontoinnehav samt förmedla erbjudanden och annan marknadsföring om liknande produkter och tjänster till dig.

4.2 Vi kommunicerar vanligtvis våra erbjudanden via e-post, brev, sms/mms och telefon. Ibland kommunicerar vi även genom digital annonsering på externa webbsidor.

4.3 Som innehavare av Utmab konto får du individuellt anpassad kommunikation med personliga erbjudanden, nyheter, produktrekommendationer, inbjudningar till event och förmåner kopplade till just ditt konto. Genom att anpassa våra erbjudanden och annan kommunikation till dig efter dina uppgifter samt hur du använder vår sajt säkerställer vi att du får relevant information som är intressant för dig. Dessutom ger vi dig en personligt anpassad upplevelse av vår webbplats.

4.4 Utmab har rätt att ge olika kunder olika förmåner och erbjudanden. Detta innebär att Utmab nte är skyldig att ge samma förmåner eller erbjudanden till alla kunder. Olika erbjudanden kan till exempel ges till kunder med olika inköpsmönster eller inköpsvolym samt till kunder som bor inom ett visst geografiskt område.

4.5 För att kunna anpassa våra förmåner, erbjudanden och kommunikation till dig är det nödvändigt att Utmab gör analyser på segments- individ- eller aggregerad nivå baserade på uppgifter vi samlar in om dig, exempelvis ålder, bostadsort, köphistorik, inställningar på Mina sidor, hur du använder vår webb, vilka av våra produkter, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka olika webbsidor och delar av sidor, hur du interagerat med vår marknadskommunikation genom att öppna e-post och klicka på länkar, vilka event du anmält dig till och deltagit på samt resultat från nöjdhets- eller marknadsundersökningar. Våra insikter från analyserna ligger till grund för vår kommunikation med dig samt den information och erbjudanden som presenteras för dig på vår webbplats. Genom sådan analys undviker vi också att skicka information till dig som du skulle kunna uppfatta som onödig eller ointressant. Insikterna av våra analyser kan även ligga till grund för hur vi utvecklar vår verksamhet, såsom vilka produkter Utmab köper in och hur vi förbättrar våra webbplatser. Sammantaget innebär våra analyser att vi behandlar dina personuppgifter för att tillgodose såväl Utmabs som våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system.

4.6 Du kan när som helst avsluta medlemsskapet

4.7 Du kan när som helst ändra inställningarna för vilken kommunikation du önskar eller helt invända mot att dina kontaktuppgifter används i marknadsföringssyfte. Dessutom ges du möjlighet att invända mot vår marknadsföring vid varje enskilt utskick.

4.8 Observera att viktig information som inte avser marknadsföring av våra produkter eller tjänster kan komma att skickas till dig via post eller e-post även när du har invänt mot marknadsföring.

5. Tillämpning och ändring av villkoren

5.1 Vid köp gäller alltid först och främst Utmab s Försäljningsvillkor. Försäljningsvillkoren påverkas inte av dessa villkor för Utmab konto.

5.2 Dessa villkor för Utmab konto gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på Utmab webbplats.

5.3 Utmab har rätt att när som helst ändra villkoren för Utmab konton samt hur erbjudanden utformas eller tillhandahålls. Om villkoren för Utmab konto ändras kommer de uppdaterade villkoren att publiceras på Utmab webbplats. Dessutom kommer du att informeras om att villkoren har ändrats nästa gång du loggar in på ditt Utmab konto. Om du inte vill acceptera de ändrade villkoren kan du avsluta ditt Dustinkonto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i dessa villkor.

5.4 Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar Utmab inte för eventuella förluster (inklusive förlorade förmåner eller sämre förmåner) till följd av förändringar av dessa villkor och Dustin är inte heller på något sätt skyldig att ersätta Kontoinnehavare eller tredje part för sådana förluster.

6. Giltighet och avslutande av konto

6.1 Ditt Utmab konto gäller tills vidare.

6.2 Du kan när som helst avsluta ditt kontoinnehav genom att kontakta kundservice. Kontaktuppgifter till kundservice finns längst ned i dessa villkor. Vid avslut av ditt konto förfaller eventuella erbjudanden och rabatter. Dessutom raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa kontovillkor. Även efter att ditt konto har avslutats kan dock Utmab behöva behandla vissa av dina personuppgifter för andra ändamål, såsom uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser. Läs mer om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter i Utmab

6.3 Dustin förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta ditt Utmab konto och ogiltigförklara eventuella rabatter och erbjudanden vid misstanke om missbruk eller olämplig användning av Dustinkontot eller annat otillbörligt beteende. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, registrering av felaktiga kontaktuppgifter, bedrägerier eller bedrägeriförsök samt förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, såsom rabattkoder eller värdekuponger, till annan person.

6.4 Om kontoinnehavaren har varit inaktiv under tre år från senaste ordern (2 år från senaste aktivitet) kommer kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla Utmab och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet enligt dessa villkor raderas. Du anses vara inaktiv när du inte har loggat in på ditt Dustinkonto, gjort något köp i vår webbutik i inloggat läge, haft något ärende hos kundtjänst eller någon annan supportfunktion kopplat till ditt konto, besökt vår webbplats, deltagit i något event eller tävling där du angett dina kontouppgifter eller klickat på någon av de länkar som vi skickat till dig via e-post under den angivna perioden.

7. Tvister

Eventuella tvister gällande Utmab konto som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Kontoinnehavaren kan, för att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

8. Kontaktuppgifter

Vid frågor om ditt innehav av Utmab konto eller om du vill avsluta ditt Utmab konto, kontakta oss gärna via telefon eller e-post enligt nedan.

Är du konsument? Vänligen ring 090-144030 eller skicka e-post till maria@utmab.se

Representerar du ett företag? Vänligen ring 090-144030 eller maria@utmab.se